Menu Hledat

Co nabízíme

obrázek3Naše služby

Společnost PERDUCO se zabývá poradenstvím, zpracováním a realizací projektů z fondů Evropské unie a dalších národních dotačních zdrojů. Ke každému projektu přistupujeme s ohledem na aktuální potřeby našich klientů.

Strukturální fondy Evropské unie nabízí veřejnému, neziskovému a soukromému sektoru získání finanční dotace na realizaci investičních i neinvestičních záměrů.

 

Kompletní příprava projektové žádosti včetně podání projektu

Poradíme Vám se správným dotačním titulem, který bude vhodný pro Vaše rozvojové záměry. Vytvoříme samotný projekt, nezbytný k získání dotace a zajistíme odevzdání k příslušnému vyhlašovateli výzvy.

 

Pravidelný monitoring projektu

Postaráme se Vám o správnou asistenci a administrativu zajišťující správný chod celého projektu. Pro naše klienty zpracováváme monitorovací, průběžné, doplňující a závěrečné zprávy. Vždy monitorujeme Váš projekt od začátku až do poslední monitorovací zprávy.

Administrace projektů je vždy prováděna tak, abychom maximálně vyhověli potřebám našich klientů a také hodnotícím a schvalovacím orgánům. Výsledkem naší práce jsou úspěšně připravené monitorovací zprávy, které byly schváleny kontrolním mechanizmem.

 

Zajištění výběrového řízení dle požadovaných norem

Zajišťujeme administraci všech druhů zadávacích řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a prováděcích předpisů v platném znění dle podmínek jednotlivých dotačních titulů.:

  • zadávání zakázek malého rozsahu
  • zjednodušené podlimitní řízení
  • otevřené řízení
  • užší řízení
  • jednací řízení s uveřejněním
  • jednací řízení bez uveřejnění

 

Rádi se s Vámi osobně setkáme s cílem probrat možnosti oboustranně výhodné spolupráce.