Menu Hledat

Proč se nám to vyplatí?

Proč se nám to vyplatí?

Odměna za naši práci vychází z podílu skutečně odvedené práce na přípravě a realizaci vlastního projektu. Výše tohoto podílu je předem dohodnuta a stvrzena písemně formou smlouvy. V této smlouvě je vždy předem jasně definováno, jaké služby budou z naší strany během realizace projektu dodávány. Pokud není projekt schválen a vy nemáte na čem s námi spolupracovat, nenáleží nám nic. A to je ta nejlepší motivace pro nás, odvést perfektní práci a bojovat za společný úspěch.

Při realizaci klienti nejčastěji čerpají tyto služby:

  • konzultační podpora
  • zpracování projektové žádosti
  • příprava realizace projektu
  • administrace projektu
  • kontrola a zpracování podkladů
  • hodnotící zpráva a plán dalšího období

 

Právě výše uvedené služby jsou totiž našim zaměřením. Specialisté pracující v našem týmu dokáží profesionálně zajistit průběh výše uvedených procesů. Pro Vás, jako pro klienta, tím odpadá práce spojená s uvedenými procesy a hlavně se nemusíte obávat toho, co všechno budete muset vědět a na co si dávat pozor.

V případě, že žádost o projekt nebude vyhodnocena kladně a projekt nebude podpořen, nezaplatíte nám ani korunu. Právě z tohoto kritéria pramení naše maximální motivace uspět. Přímou úměrou této motivace vznikají naše principy plánování, přípravy a komunikace při tvorbě bezplatné žádosti o dotační titul.