Menu Hledat

Zpracování projektu

Realizace projektu

Zpracování projektu je procesem následujícím po kladném stanovisku k předložené žádosti o dotační titul. Na základě kladného stanoviska rozhodujícího schvalovacího orgánu, totiž přichází nejen vlna radosti a euforie, ale současně i nutnost začít podnikat jednotlivé kroky v přípravě realizace.

 

Příprava realizace

Tato oblast práce zahrnuje činnosti spojené s nutnou administrativou při začátku každého projektu. Na základě výsledků schválené žádosti prochází každý projekt aktualizací. Aktualizace zahrnuje zapracování skutečně schválených položek z podané žádosti a v rámci tzv. krácení dochází k přenastavení výchozích hodnot žádosti a původního plánu. Po tomto tzv. krácení přichází na řadu příprava zadávací dokumentace pro projekt. V rámci přípravy se následně připravují, realizují a vyhodnocují výběrová řízení a to vše v 100% souladu s platnou legislativou. Už tato část vyžaduje perfektní znalost platných postupů a schopnost vykomunikovat vše tak, aby nebylo v budoucnu potřeba řešit něco, na co se na začátku „nemyslelo“.

 

Realizace projektu

V okamžiku, kdy se na základě předchozích příprav projekt rozběhne, vznikne potřeba řízení realizace. Řízení realizace obsahuje všechny následující činnosti.

  • hlídání veškerých monitorovacích ukazatelů, tak aby bylo dodrženo to, co se v projektové žádosti napsalo
  • hlídání veškerých termínů jednotlivých zpráv a termínů kurzů dle vzdělávacích či investičních plánů
  • dohled nad čerpáním finančních prostředků
  • evidence proběhlých aktivit

Samozřejmostí je neustálá komunikace o tom, probíhá-li vše dle Vašich potřeb tak, aby bylo možno v rámci možností dílčí kroky přizpůsobovat.

 

Vyhodnocení projektu

Po skončení projektu Vás požádáme o vyhodnocení spolupráce a referenci na naše služby. Vzhledem ke znalosti Vašich potřeb, která při realizaci posílí, budeme schopni naplánovat další možné strategie čerpání dotačních titulů.