Menu Hledat

Publicita

Společnost PERDUCO s.r.o. úspěšně zahájila projekt pod registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012109 s názvem projektu Školení pro zvýšení kvalifikace zaměstnanců II. Vybraná skupina bude zvyšovat své znalosti v těchto oblastech: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání a Účetní, ekonomické a právní kurzy.

Projekt je financován Evropskou Unií přes Operační program Zaměstnanost.